نحوه انتخاب پمپ آبیاری مناسب کشاورزی

نحوه انتخاب پمپ آبیاری مناسب کشاورزی: بسیاری از سیستم های آبیاری تحت فشار هستند و بنابراین به پمپ نیاز دارند. از آنجا که قلب اکثر سیستم های آبیاری پمپ است، انتخاب نوع صحیح پمپ برای سیستم آبیاری بسیار مهم است و باید تا حد امکان کارآمد باشد. ملاحظاتی برای انتخاب پمپ آبیاری مناسب کشاورزی انتخاب […]

ژنراتور گازسوز برای مصرف ماینینگ

نکاتی که قبل از خرید موتور برق یا ژنراتور گازسوز برای مصرف ماینینگ که باید بدانید تا نیاز شما را برطرف کند. در این روزهای تابستان که اوج مصرف برق است، وزارت ارتباطلات اعلام کرده که کسانی که تولیدکننده ارز دیجیتال هستند بزرگترین مصرف کننده برق در شبکه برقی کشور هستند و بهمین خاطر هم […]