در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

ابزار صنعتی

جرثقیل 1 تن دو کاره

203,500,000 
در انبار موجود نمی باشد

ابزار صنعتی

جرثقیل 1 تن طرح روس

104,500,000 
در انبار موجود نمی باشد

ابزار صنعتی

جرثقیل 2 تن دو کاره

275,000,000 
در انبار موجود نمی باشد

ابزار صنعتی

جرثقیل 2 تن طرح روس

126,500,000 
در انبار موجود نمی باشد

ابزار صنعتی

جرثقیل 3 تن دو کاره

330,000,000 
در انبار موجود نمی باشد

ابزار صنعتی

جرثقیل 3 تن طرح روس

148,500,000