الکتروموتور ترمز دار

الکتروموتورترمز دار، وسیله است که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی مبدل میسازد. به طور کلی هنگامی که یک هادی حامل جریان الکتریسیته، تحت تاثیر میدان مغناطیسی قرار بگیرد، نیرویی از طرف آن میدان مغناطیسی به روی آن هادی حامل جریان وارد میگردد.

الکتروموتور ترمزدار با این قابلیت که می توان استارت و استاپ آن را در زمان دلخواه تعیین کرد بسیار پر کاربرد است و الکتروموتور ترمزدار  که در بالابر ها ، انواع اسانسور ، و کاربرد هایی از این دست استفاده میشود.

بیشتر بخوانید ...