دور کنترل ( اینورتر )

اینورتر چینی تکفاز

25/200/000 ریال37/500/000 ریال
در انبار موجود نمی باشد

دور کنترل ( اینورتر )

اینورتر چینی سه فاز

34/850/000 ریال617/700/000 ریال