+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دور کنترل ( اینورتر )

اینورتر چینی تکفاز

26/964/000 ریال40/125/000 ریال