دیزل ژنراتور گازوئیلی

دیزل ژنراتور 100kva با موتور LOVOL

4,600,000,000