دیزل ژنراتور گازوئیلی

دیزل ژنراتور 100kva با موتور LOVOL

4,600,000,000 ریال

دیزل ژنراتور گازوئیلی

دیزل ژنراتور 85kva با موتور بادووین

2,850,000,000 ریال