دیزل ژنراتور گازوئیلی

دیزل ژنراتور 100kva با موتور LOVOL

2/900/000/000 ریال