گیِربکس :

جعبه دنده یا گیِربکس ماشینی شامل یک منبع نیرو و یک سامانه انتقال قدرت است که کاربرد خاصی از توان را فراهم می‌آورند.

به طور دیگر مجموعه‌ای از قطعاتی که شامل دنده‌های تغییر سرعت و میل‌کاردان‌هایی است که توسط آن‌ها توان را از موتور به یک محور تحت بار منتقل می‌شود.

انتقال اغلب به گیربکس که از دنده‌ها و سلسله‌ای از دنده‌ها برای فراهم‌آوری تبدیل سرعت و دور موتور از یک منبع چرخان به دستگاهی دیگر استفاده می‌کند اشاره دارد گیربکس یا جعبه دنده خودرو دارای ۴ یا ۵ دنده برای حرکت رو به جلو و معمولاً یک دنده برای حرکت به عقب و موقعیت بی‌طرف می‌باشد، امروزه از گیربکس‌های ۶ و ۷ سرعته خودکار و دستی در خودروهای نسل جدید استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید ...
88,075,653 ریال92,825,801 ریال
21,500,000 ریال
21,500,000 ریال
100,346,867 ریال106,284,552 ریال
31,500,000 ریال
31,500,000 ریال
55,000,000 ریال
55,000,000 ریال
82,000,000 ریال
82,000,000 ریال
96,784,581 ریال101,534,729 ریال
109,000,000 ریال
116,000,000 ریال
109,000,000 ریال
109,055,471 ریال114,993,156 ریال