گیِربکس :

جعبه دنده یا گیِربکس ماشینی شامل یک منبع نیرو و یک سامانه انتقال قدرت است که کاربرد خاصی از توان را فراهم می‌آورند.

به طور دیگر مجموعه‌ای از قطعاتی که شامل دنده‌های تغییر سرعت و میل‌کاردان‌هایی است که توسط آن‌ها توان را از موتور به یک محور تحت بار منتقل می‌شود.

انتقال اغلب به گیربکس که از دنده‌ها و سلسله‌ای از دنده‌ها برای فراهم‌آوری تبدیل سرعت و دور موتور از یک منبع چرخان به دستگاهی دیگر استفاده می‌کند اشاره دارد گیربکس یا جعبه دنده خودرو دارای ۴ یا ۵ دنده برای حرکت رو به جلو و معمولاً یک دنده برای حرکت به عقب و موقعیت بی‌طرف می‌باشد، امروزه از گیربکس‌های ۶ و ۷ سرعته خودکار و دستی در خودروهای نسل جدید استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید ...
88/075/653 ریال92/825/801 ریال
25/700/000 ریال
22/500/000 ریال
100/346/867 ریال106/284/552 ریال
37/800/000 ریال
33/000/000 ریال
60/000/000 ریال
57/700/000 ریال
94/500/000 ریال
86/100/000 ریال
96/784/581 ریال101/534/729 ریال
123/900/000 ریال
121/800/000 ریال
114/400/000 ریال
109/055/471 ریال114/993/156 ریال