گیربکس حلزونی |‌ گیربکس حلزونی چینی (NMRV )

گیربکس حلزونی 63 نسبت 1:100 چینی برای الکتروموتور 0.75 کیلووات

20,000,000