الکترو موتور ترمزدار فابریک چینی گوانگلو 2.2 کیلووات 3 اسب 1400 دور فلنجدار B35 ( 2/2 کیلووات )

141/700/000 ریال

موجود

الکترو موتور ترمزدار فابریک چینی گوانگلو 2.2 کیلووات 3 اسب 1400 دور فلنجدار B35 ( 2/2 کیلووات )

موجود