الکترو موتور ترمزدار فابریک چینی گوانگلو 1.5 کیلووات 2 اسب 1400 دور فلنجدار B14 ( 1/5 کیلووات )

75,000,000 

موجود در انبار

الکترو موتور ترمزدار فابریک چینی گوانگلو 1.5 کیلووات 2 اسب 1400 دور فلنجدار B14 ( 1/5 کیلووات )

75,000,000