الکتروموتور چینی 0.37 کیلووات 0/5 اسب تکفاز بدنه آلومینیومی 3000 دور ( 0/37 کیلووات )

30/000/000 ریال

  • جنس بدنه : آلومینیوم
  • rpm-دور موتور : 3000 دور
  • قدرت موتور : 0.37KW
  • فلنج خروجی : B3

موجود

الکتروموتور چینی 0.37 کیلووات 0/5 اسب تکفاز بدنه آلومینیومی 3000 دور ( 0/37 کیلووات )

موجود