الکتروموتور چینی 1.5 کیلووات 2 اسب تک فاز بدنه چدنی 1500 دور ( 1/5 کیلووات )

68/000/000 ریال

موجود

الکتروموتور چینی 1.5 کیلووات 2 اسب تک فاز بدنه چدنی 1500 دور ( 1/5 کیلووات )

موجود