الکتروموتور چینی 1.5 کیلووات 2 اسب تک فاز بدنه چدنی 3000 دور ( 1/5 کیلووات )

53,000,000 

 

موجود

الکتروموتور چینی 1.5 کیلووات 2 اسب تک فاز بدنه چدنی 3000 دور ( 1/5 کیلووات )

53,000,000