الکتروموتور چینی 1.5 کیلووات 2 اسب تک فاز بدنه چدنی 3000 دور ( 1/5 کیلووات )

52/000/000 ریال

 

موجود

الکتروموتور چینی 1.5 کیلووات 2 اسب تک فاز بدنه چدنی 3000 دور ( 1/5 کیلووات )

موجود