الکتروموتور چینی 2.2 کیلووات 3 اسب تک فاز بدنه چدنی 1500 دور ( 2/2 کیلووات )