اینورتر 1.5 کیلووات (2 اسب) زیما تکفاز سری W100 کاربری کاربری لباسشویی صنعتی

56,000,000 

اینورتر 1.5 کیلووات (2 اسب) زیما تکفاز سری W100 کاربری کاربری لباسشویی صنعتی

56,000,000