اینورتر 1.5 کیلووات (2 اسب) زیما سه فاز سری G100 کاربری عمومی صنعتی

49,500,000 

اینورتر 1.5 کیلووات (2 اسب) زیما سه فاز سری G100 کاربری عمومی صنعتی

49,500,000