اینورتر 11 کیلووات (15 اسب) زیما سه فاز سری W100 کاربری کاربری لباسشویی صنعتی

160,000,000 

اینورتر 11 کیلووات (15 اسب) زیما سه فاز سری W100 کاربری کاربری لباسشویی صنعتی

160,000,000