اینورتر 15 کیلووات (20 اسب) زیما سه فاز سری W100 کاربری کاربری لباسشویی صنعتی

190,000,000 

اینورتر 15 کیلووات (20 اسب) زیما سه فاز سری W100 کاربری کاربری لباسشویی صنعتی

190,000,000