اینورتر 2.2 کیلووات (3 اسب) زیما تکفاز سری W100 کاربری کاربری لباسشویی صنعتی