اینورتر 200 کیلووات (220 اسب) پنتاکس مدل DSL-400 سه فاز سنگین

1/671/300/000 ریال

ناموجود

اینورتر 200 کیلووات (220 اسب) پنتاکس مدل DSL-400 سه فاز سنگین

ناموجود