اینورتر 3 کیلووات (4 اسب) زیما تکفاز سری G100 کاربری عمومی صنعتی

66,000,000 

اینورتر 3 کیلووات (4 اسب) زیما تکفاز سری G100 کاربری عمومی صنعتی

66,000,000