اینورتر 3 کیلووات (4 اسب) زیما سه فاز سری W100 کاربری کاربری لباسشویی صنعتی

87/000/000 ریال

ناموجود

اینورتر 3 کیلووات (4 اسب) زیما سه فاز سری W100 کاربری کاربری لباسشویی صنعتی

ناموجود