اینورتر 3 کیلووات (4 اسب) زیما سه فاز سری W100 کاربری کاربری لباسشویی صنعتی

87,000,000 

اینورتر 3 کیلووات (4 اسب) زیما سه فاز سری W100 کاربری کاربری لباسشویی صنعتی

87,000,000