اینورتر 4 کیلووات (5.5 اسب) زیما سه فاز سری P100 کاربری پمپ و بوستر پمپ

70/000/000 ریال

ناموجود

اینورتر 4 کیلووات (5.5 اسب) زیما سه فاز سری P100 کاربری پمپ و بوستر پمپ

ناموجود