اینورتر 5.5 کیلووات (7.5 اسب) زیما سه فاز سری G100 کاربری عمومی صنعتی

92,000,000 

اینورتر 5.5 کیلووات (7.5 اسب) زیما سه فاز سری G100 کاربری عمومی صنعتی

92,000,000