اینورتر 5.5 کیلووات (7.5 اسب) زیما سه فاز سری W100 کاربری کاربری لباسشویی صنعتی

109/000/000 ریال

ناموجود

اینورتر 5.5 کیلووات (7.5 اسب) زیما سه فاز سری W100 کاربری کاربری لباسشویی صنعتی

ناموجود