اینورتر 7.5 کیلووات (10 اسب) زیما سه فاز سری W100 کاربری کاربری لباسشویی صنعتی

129,000,000 

اینورتر 7.5 کیلووات (10 اسب) زیما سه فاز سری W100 کاربری کاربری لباسشویی صنعتی

129,000,000