تیلر کولتیواتور ووزل WOZEL با موتور راتو RATO بنزینی 7 اسب

 • تیلر کولتیواتور بمفورد با موتور راتو RATO بنزینی 7 اسب 
 • ویژگی های تیلر ۷ اسب بنزینی گیربکسی بمفورد :
  انتقال نیرو از گیربکس
  ۲ دنده جلو، ۱ دنده عقب
  استارت هندلی
  عمق کار: ۱۵ تا ۳۰
  سوخت بنزینی
  وزن: ۹۶ کیلوگرم
  موتور هواخنک و چهارزمانه
  عرض: ۸۰ تا ۱۳۰
  گیربکس: مدل ۱۱۰۰
  موتور: ۷ اسب بخار