دیزل ژنراتور 72.5KVA با موتور 4 سیلندر سوپردار پرکینز چینی

2/145/000/000 ریال

  • دیزل ژنراتور 72.5KVA با موتور 4 سیلندر سوپردار پرکینز چینی
  • شاسی زیرباک
  • موتور سوپردار پرکینز چینی
  • ژنراتور استامفورد پاور
  • تابلو امرجنسی اتوماتیک کامل

موجود

دیزل ژنراتور 72.5KVA با موتور 4 سیلندر سوپردار پرکینز چینی

موجود