دیزل ژنراتور50 کاوا ( 40کیلووات ) با موتور 4 سیلندر تلک 4100ZDD ( TELEC) با ژنراتور استامفورد پاور

1/870/000/000 ریال

دیزل ژنراتور50 کاوا ( 40کیلووات ) با موتور  4 سیلندر موتورسازان تبریز

با ژنراتور استامفورد پاور

50کاوا

تابلو امرجنسی – شاسی زیرباک

ضربه گیر مخصوص

کلید قطع و وصل

اگزوز

ضد یخ – روغن

دیزل ژنراتور50 کاوا ( 40کیلووات ) با موتور 4 سیلندر تلک 4100ZDD ( TELEC) با ژنراتور استامفورد پاور