شناور بدنه استیل 2 اینچ 5/5 اسب سه فاز 200 متری هاچاسو HACHASOU BM4-36-4

شناور استیل موشکی

5/5 اسب سه فاز

2 اینچ 155 متری