شناور سه فاز 3 اینچ 10 اسب 160 متری هاچاسو HACHASOU R150-GS-05

    • شناور سه فاز 3 اینچ 10 اسب 160 متری هاچاسو HACHASOU R150-GS-05
    • شناور 3 اینچ
    • 10 اسب بخار
    • سه فاز
    • 160 متری