شیلنگ سمپاشی چلیک CELIK ترکیه – نمره 8

11,000,000 

شیلنگ سمپاشی چلیک CELIK ترکیه – نمره 8

45 متر بدون سرشیلنگ

موجود در انبار

شیلنگ سمپاشی چلیک CELIK ترکیه – نمره 8

11,000,000