لیترشمار یک اینچ دیجیتالی هاچاسو HACHASOU

لیترشمار یک اینچ هاچاسو HACHASOU

   • لیترسنج دیجیتالی
   • چینی درجه یک
   • برند هاچاسو
   • یک اینچ
   • 3 رقم با 2 رقم اعشار