موتور 238KW بادوین BAUDOUIN مدل 6M16G250/5

3/427/000/000 ریال

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

موتور 238KW بادوین BAUDOUIN مدل 6M16G250/5

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید