هواکش صنعتی مدل ECI-SP-300-4S قطر 30 سانتیمتری خزرفن

17/600/000 ریال

هواکش خزر فن

قطر : 30 سانت

توان : 200 وات

با دمپر

طرح اسپانیا

موجود

هواکش صنعتی مدل ECI-SP-300-4S قطر 30 سانتیمتری خزرفن

موجود