هواکش صنعتی مدل ECI-SP-700-4S قطر 70 سانتیمتری خزرفن

41/400/000 ریال

هواکش خزر فن

قطر : 70 سانت

توان : 750 وات

با دمپر

طرح اسپانیا

هواکش صنعتی مدل ECI-SP-700-4S قطر 70 سانتیمتری خزرفن