پمپ آب دو پروانه 2 اسب برامکس Bramex

25/500/000 ریال

هد ماکسیمم: 57 متر

 

موجود در انبار

پمپ آب دو پروانه 2 اسب برامکس Bramex

25/500/000 ریال