پمپ آب نیم اسب ورک VERKE QB60

    • پمپ آب نیم اسب ورک VERKE QB60
    • هد فشار این پمپ:  ۳۵ متر
    • دبی و آبدهی خروجی : ۳۵ لیتر بر دقیقه
    • دهانه ورودی : ۱ اینچ
    • دهانه خروجی : ۱ اینچ