پمپ آب 2 اینچ 3 اسب تکفاز

39/500/000 ریال

پمپ آب 2 اینچ 3 اسب تکفاز

ارتفاع 34 متر

500 لیتر در دقیقه

برند برومکس

 

موجود در انبار

پمپ آب 2 اینچ 3 اسب تکفاز

39/500/000 ریال