پمپ آب 3 اینچ 3 اسب تکفاز هاچاسو VPM6A

پمپ آب 3 اینچ 3 اسب تکفاز

آبدهی بالا

ارتفاع 17 متر

1000 لیتر در دقیقه