پمپ آب 3 اینچ 3 اسب تکفاز هاچاسو VPM6A

83,000,000 ریال

پمپ آب 3 اینچ 3 اسب تکفاز

آبدهی بالا

ارتفاع 17 متر

1000 لیتر در دقیقه

موجود

پمپ آب 3 اینچ 3 اسب تکفاز هاچاسو VPM6A

83,000,000 ریال