پمپ آب 4 اینچ 3 اسب تکفاز

پمپ 4 اینچ سه اسب تکفاز

آبدهی بالا

ارتفاع 20 متر

1400 لیتر در دقیقه