پمپ آب 2 اینچ 2 اسب تکفاز چینی طرح سایر ایتالیا HACHASOU BP5

65/500/000 ریال

پمپ سرچاهی دو اینچ دو اسب تکفاز

ارتفاع 22 متر

موجود

پمپ آب 2 اینچ 2 اسب تکفاز چینی طرح سایر ایتالیا HACHASOU BP5

موجود