پمپ آب 2 اینچ 2 اسب تکفاز چینی طرح سایر ایتالیا HACHASOU BP5

پمپ سرچاهی دو اینچ دو اسب تکفاز

ارتفاع 22 متر