پمپ طبقاتی افقی پنتاکس ایرانی بدنه استیل U7SV-400/8T-IR سه فاز

195/580/000 ریال

  • پمپ طبقاتی افقی پنتاکس ایرانی بدنه استیل U7SV-400/8T-IR سه فاز
  • مخصوص دیگ بخار وبوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی

ناموجود

پمپ طبقاتی افقی پنتاکس ایرانی بدنه استیل U7SV-400/8T-IR سه فاز

ناموجود