پمپ طبقاتی افقی پنتاکس ایرانی بدنه استیل U5SV-300/10T-IR سه فاز

172/040/000 ریال

  • پمپ طبقاتی افقی پنتاکس ایرانی بدنه استیل U5SV-300/10T-IR سه فاز
  • مخصوص دیگ بخار وبوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی

ناموجود

پمپ طبقاتی افقی پنتاکس ایرانی بدنه استیل U5SV-300/10T-IR سه فاز

ناموجود