پمپ طبقاتی افقی پنتاکس ایرانی بدنه استیل U7-300/6-IR تکفاز

  • پمپ طبقاتی افقی پنتاکس ایرانی بدنه استیل U7-300/6-IR تکفاز
  • پمپ طبقاتی 3 اسب
  • مخصوص دیگ بخار وبوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی