پمپ طبقاتی بدنه استیل 14-5 — 3 اسب سه فاز

168,000,000 

 

پمپ طبقاتی بدنه استیل 14-5 — 3 اسب سه فاز

168,000,000