پمپ آب نیم اسب WIZZ وایز WKP60-1

12/500/000 ریال

  • قدرت مکش : 6 متر
  • دمای سیال : حداکثر تا ۶۰ درجه سانتیگراد
  • دمای محیط کار : حداکثر ۴۰ درجه سانتیگراد
  • حداکثر ارتفاع : ۴۰ متر
  • سیم پیچی : آلومنیوم

موجود

پمپ آب نیم اسب WIZZ وایز WKP60-1

موجود