پمپ کارواش صنعتی 140 بار 4 اسب تکفاز

230,000,000 ریال

پمپ کارواش 140 بار

چینی

با الکتروموتور 4اسب تکفاز چینی

پمپ چینی مونتاژ چین

با لوازم کامل ( شیلنک – نازل – دسته )

ناموجود