پمپ کارواش صنعتی 200 بار برتولینی ایتالیا سه فاز با الکتروموتور موتوژن

280,000,000 

موجود در انبار

پمپ کارواش صنعتی 200 بار برتولینی ایتالیا سه فاز با الکتروموتور موتوژن

280,000,000