پمپ کارواش صنعتی 200 بار 7.5 اسب سه فاز

230/000/000 ریال

پمپ کارواش 200 بار

چینی

با الکتروموتور 7/5 اسب چینی

پمپ چینی مونتاژ چین

با لوازم کامل ( شیلنک – نازل – دسته )

ناموجود

پمپ کارواش صنعتی 200 بار 7.5 اسب سه فاز

ناموجود