پمپ کفکش 12 متری یک اینچ آبکو AB.COمدل QDX1.5-12-0,25F

کفکش 12 متری یک اینچ آبکو مدل QDX1.5-12-0,25F مناسب چاه های اب صاف و متراژ 1 الی 12 متر میباشد.